Περιφέρεια

Βοιωτία: Σε εξέλιξη το πρόγραμμα της “ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ”

Σε πιλοτική εφαρμογή έχει τεθεί, στη Βοιωτία, από τον Οκτώβριο του 2019, το πρόγραμμα της “ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ”.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που αφορά στις  καλλιέργειες βαμβακιού και βιομηχανικής τομάτας με διάρκεια 19 μηνών.

Γίνεται χρήση 31 τηλεμετρικών σταθμών που συλλέγουν δεδομένα από έδαφος και αέρα. Αυτά επεξεργάζονται και οδηγούν σε συμβουλευτικές πρακτικές για καλύτερη αξιοποίηση νερού και λίπανσης αλλά και ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν στην  θερμοκρασία εδάφους και αέρα, βροχόπτωση, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου, υγρασία και αλατότητα εδάφους.  Οι πληροφορίες αυτές θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και γεωπόνους που εποπτεύουν τις συγκεκριμένες καλλιέργειες.

«Υλοποιούμε το καινοτόμο πρόγραμμα της Ευφυούς Γεωργίας. Αναβαθμίζουμε τον πρωτογενή μας τομέα», τόνισε σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά.

Null
Πατήστε για να σχολιάσετε

Πρέπει να έχετε λογαριασμό για να στείλετε σχόλιο Σύνδεση

Αφήστε απάντηση

To Top