«Συγνώμη το password αυτό χρησιμοποιείται» ή «δεν είναι δυνατό αρκετά».