Ελπιδοφόρα είναι τα νέα ,για τους ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση καθώς η πρώτη από στόματος θεραπεία, για παιδιά και εφήβους, εγκρίθηκε πρόσφατα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.