Aυτοδιοικηση

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, ορίστηκε για τη Δευτέρα 5η Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα.

Θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας και των Τεχνικών Εκθέσεων που περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα αυτού στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη Δράση «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (Κωδ. Πρόκλησης 098, Α/Α ΟΠΣ 2658) με τίτλο “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

11η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2018 (373/2018 Απόφαση Ο.Ε)

ΚΟΣΜΙΔΗ

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τροποποίηση της αριθμ. 184/2015 Απόφασης του Δ.Σ περί επαναπροσδιορισμού των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων (379/2018 Απόφαση Ο.Ε)

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (10 & 11 /2018 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής)

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκρισή της υπ αριθμ.73/2018 μελέτης με τίτλο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ”

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκρισή της υπ αριθμ.77/2018 μελέτης με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 143.4/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο) Aπόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης έργου με τίτλο “Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία κίνησης πεζών” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2018

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 60259/30.10.2018 (ΑΔΑ: Ω701465ΧΘ7-ΝΧΠ) Aπόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ACE ERP”

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΒΟΡΟΣ ή ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ” της Τοπ.Κοινότητας Προφήτη Ηλία ,Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων.

ΚΟΣΜΙΔΗ

Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΒΡΟΥΛΙΕΣ” της Τοπ.Κοινότητας Χαιρωνείας ,Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων.

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ CONTEINER ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τη Μάχη του Στεβενίκο την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και εξειδίκευση πιστώσεων

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι, στις 3 Οκτωβρίου 2018.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για τη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας – Κτηνοτροφίας AgrofestΣτερεάς Ελλάδας στη Λιβαδειά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσίας «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών

<<Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ>>

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

«Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για: Α) Εργασίες Μηχανικών συστημάτων φορτηγών αυτοκινήτων >=3,5 τν. (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών) του Δήμου από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Δ. & Ι. ΟΕ” ,Β) Εργασίες Μηχανικών συστημάτωνΜ.Ε. (τσάπες, γκρέ‘ι‘ντερ, σάρωθρο), (πολυμηχανήματα, χλοοκοπτικό, καλαθοφόροκ.α.), (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών) του Δήμου από τον οικον. φορέα “ΤΣΟΥΛΗΣ Π. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Ε-ΣΤ-Ζ-Η Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

ΚΥΠΡΑΙΟΣ -ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Υποστήριξη του Δήμου Λεβαδέων στη δράση Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “Europa Simylation-Training Europeans Enhancing SolidaRITY-eUROPA . S.T.E.EN.S”

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Καθορισμός ειδικότητας ιατρού ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

 

Null
Πατήστε για να σχολιάσετε

Πρέπει να έχετε λογαριασμό για να στείλετε σχόλιο Σύνδεση

Αφήστε απάντηση

To Top